رستوران مرتضوی

تجربه غذاهاي سنتي و ايراني در رستوران مرتضوي

Mortazavi International Restaurant
کباب ها

کباب ها

 چلو کباب بلدرچین

۳۳۰ گرم گوشت بلدرچین

چلو کباب بلدرچین

۲۳٫۰۰۰

 چلو کباب کوبیده

۸۰ گرم گوشت گوسفندی(۲ سیخ)

کالری : ۱۸۱۹

چلو کباب کوبیده

۱۷٫۵۰۰

 چلو جوجه مخصوص

۲۸۰گرم سینه مرغ

کالری : ۱۵۲۴

چلو جوجه مخصوص

۱۷٫۰۰۰

 چلو لقمه مخصوص

۱۳۰ تا ۱۴۰ گرم گوشت گوسفندی(۲سیخ)

کالری : ۲۰۷۰

چلو لقمه مخصوص

۲۳٫۵۰۰

 چلو میکس مخصوص

۲۸۰ گرم جوجه+۸۰ گرم کوبیده

کالری: ۲۳۲۹

چلو میکس مخصوص

۲۳٫۰۰۰

 چلو بختیاری

۱۴۰ گرم جوجه + ۱۱۰ گرم یرگ

کالری : ۱۸۷۰

چلو بختیاری

۳۰٫۰۰۰

 چلو برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۱۸۱۴

چلو برگ مخصوص

۳۱٫۰۰۰

 چلو ممتاز مرتضوی

۱۶۰گرم برگ + ۱۴۰ گرم لقمه

کالری: ۲۲۳۰

چلو ممتاز مرتضوی

۴۰٫۰۰۰

 چلو شیشلیک

۴۱۰تا ۴۳۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۳۵۵

چلو شیشلیک

۵۷٫۵۰۰

کباب ها

چلوها

 زرشک پلو

۳۰۰ گرم برنج ایرانی اعلاء

کالری : ۱۰۸۰

زرشک پلو

۵٫۰۰۰

 باقلاپلو

۳۰۰گرم برنج ایرانی اعلاء

کالری : ۱۲۱۶

باقلاپلو

۶٫۰۰۰

 چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج ایرانی اعلاء

کالری : ۱۰۸۰

چلو ساده

۵٫۰۰۰

گوشت ها

گوشت ها

 باقلاپلو با مرغ

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ

کالری : ۲۱۱۶

باقلاپلو با مرغ

۱۶٫۰۰۰

 زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ تا ۴۰۰گرم ران مرغ

کالری: ۲۰۵۵

زرشک پلو با مرغ

۱۵٫۰۰۰

 چلو گردن

۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵

چلو گردن

۴۳٫۰۰۰

 چلو ماهیچه

۴۵۰ تا ۵۰۰گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵

چلو ماهیچه

۴۵٫۰۰۰

دریایی

دریایی

 باقلاپلو با ماهی قزل آلا

۳۵۰ تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

کالری : ۱۶۵۹٫۲۵

باقلاپلو با ماهی قزل آلا

۲۳٫۵۰۰

 باقلاپلو با ماهی قزل آلا تنوری

۳۵۰تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

کالری: ۱۶۸۹٫۲۵

باقلاپلو با ماهی قزل آلا تنوری

۲۳٫۵۰۰

پیش غذا، خورشت بدون برنج

پیش غذا / بدون برنج

 سوپ

سوپ

۳٫۵۰۰

 ته چین مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ

کالری :۲۰۵۰

ته چین مرغ

۲۱٫۰۰۰

 ته چین گوشت

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۱۸۹۰

ته چین گوشت

۳۰٫۰۰۰

خوراک

خوراک

 شیشلیک

۴۱۰تا ۴۲۰گرم گوشت گوسفندی

شیشلیک

۵۲٫۵۰۰

 ماهیچه

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم گوشت گوسفندی

ماهیچه

۳۹٫۰۰۰

 گردن

۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم گوشت گوسفندی

گردن

۳۷٫۰۰۰

 ممتاز(برگ و لقمه)

۱۶۰ گرم برگ + ۱۴۰ گرم لقمه

ممتاز(برگ و لقمه)

۳۵٫۰۰۰

 برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت گوسفندی

برگ مخصوص

۲۶٫۰۰۰

 بختیاری

۱۴۰ گرم جوجه + ۱۱۰ گرم برگ

بختیاری

۲۵٫۰۰۰

 ماهی قزل الا تنوری

۳۵۰تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

ماهی قزل الا تنوری

۱۷٫۵۰۰

 خوراک ماهی قزل آلا

۳۵۰ تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

خوراک ماهی قزل آلا

۱۷٫۵۰۰

 خوراک میکس

۲۸۰ گرم جوجه + ۸۰ گرم کوبیده

خوراک میکس

۱۸٫۰۰۰

 خوراک لقمه

هر سیخ ۱۴۰ گرم گوشت گوسفندی(دوسیخ)

خوراک لقمه

۱۸٫۵۰۰

 خوراک جوجه

۲۸۰ گرم سینه مرغ

خوراک جوجه

۱۲٫۰۰۰

 خوراک کوبیده

هر سیخ ۸۰گرم (دو سیخ)

خوراک کوبیده

۱۲٫۵۰۰

 خوراک مرغ

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ

خوراک مرغ

۱۰٫۰۰۰

 بلدرچین

۳۳۰گرم گوشت بلدرچین

بلدرچین

۱۸٫۰۰۰