باقلاپلو با ماهی قزل آلا تنوری

۳۷۰تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی شکم خالی

کالری: ۱۶۸۹٫۲۵