خوراک ماهی

۳۷۰ تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی شکم خالی

کالری : ۱۶۵۹٫۲۵