حضور جناب اقای مسعود مرادی عزيز داور پیشکسوت و مدرس داوری  و مسئولین کمیته داوری استان قم ميهمانان گرامي رستوران مرتضوي

حضور جناب اقای مسعود مرادی عزيز داور پیشکسوت و مدرس داوری  و مسئولین کمیته داوری استان قم ميهمانان گرامي رستوران مرتضوي