پیام مدیریت

مديريت و كاركنان رستوران مرتضوی به ميزباني قدوم شما افتخار مي كنند و مي كوشند كه بهترين ها را براي شما میهمانان عزيز فراهم آورند. همواره ارائه پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان موجب بهبود خدمت رسانی به شما مشتریان گرامی خواهد بود.