چلو ماهیچه

۵۵۰ تا ۶۰۰گرم گوشت گوسفندی با استخوان

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵