چلو میکس مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه+۸۵ گرم کوبیده

کالری: ۲۳۲۹