باقلاپلو با ماهی قزل آلا

۳۷۰ تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

کالری : ۱۶۵۹٫۲۵