رستوران مرتضوی

تجربه غذاهاي سنتي و ايراني در رستوران مرتضوي

Mortazavi International Restaurant
کباب ها

کباب ها

 چلو جوجه با استخوان

۴۵۰گرم ران مرغ با استخوان

چلو جوجه با استخوان

۱۷۰٫۰۰۰ تومان

 چلو کباب کوبیده

۸۵ گرم گوشت گوسفندی(۲ سیخ)

کالری : ۱۸۱۹

چلو کباب کوبیده

۱۱۰٫۰۰۰ تومان

 چلو جوجه مخصوص

۳۰۰گرم سینه مرغ

کالری : ۱۵۲۴

چلو جوجه مخصوص

۱۳۰٫۰۰۰۰ تومان

 چلو لقمه مخصوص

۱۳۰ تا ۱۴۰ گرم گوشت گوسفندی(۲سیخ)

کالری : ۲۰۷۰

چلو لقمه مخصوص

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

 چلو میکس مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه+۸۵ گرم کوبیده

کالری: ۲۳۲۹

چلو میکس مخصوص

۱۶۷٫۰۰۰ تومان

 چلو بختیاری

۱۳۰ گرم جوجه + ۱۱۰ گرم یرگ

کالری : ۱۸۷۰

چلو بختیاری

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

 چلو برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۱۸۱۴

چلو برگ مخصوص

۱۷۵٫۰۰۰ تومان

 چلو ممتاز مرتضوی

۱۶۰گرم برگ + ۱۴۰ گرم لقمه

کالری: ۲۲۳۰

چلو ممتاز مرتضوی

۲۳۳٫۰۰۰ تومان

 چلو شیشلیک

۴۱۰تا ۴۳۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۳۵۵

چلو شیشلیک

۳۶۰٫۰۰۰ تومان

کباب ها

چلوها

 زرشک پلو

۳۰۰ گرم برنج ایرانی اعلاء

کالری : ۱۰۸۰

زرشک پلو

۳۸٫۰۰۰ تومان

 باقلاپلو

۳۰۰گرم برنج ایرانی اعلاء

کالری : ۱۲۱۶

باقلاپلو

۴۲٫۰۰۰ تومان

 چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج ایرانی اعلاء

کالری : ۱۰۸۰

چلو ساده

۳۵٫۰۰۰ تومان

گوشت ها

گوشت ها

 باقلاپلو با مرغ

۳۸۰ تا ۴۱۰ گرم ران مرغ

کالری : ۲۱۱۶

باقلاپلو با مرغ

۱۱۰٫۰۰۰ تومان

 زرشک پلو با مرغ

۳۸۰ تا ۴۱۰گرم ران مرغ

کالری: ۲۰۵۵

زرشک پلو با مرغ

۱۰۳٫۰۰۰ تومان

 چلو گردن

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵

چلو گردن

۲۵۸٫۰۰۰ تومان

 چلو ماهیچه

۵۵۰ تا ۶۰۰گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵

چلو ماهیچه

۲۵۸٫۰۰۰ تومان

دریایی

دریایی

 خوراک ماهی

۳۷۰ تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی شکم خالی

کالری : ۱۶۵۹٫۲۵

خوراک ماهی

۱۲۱٫۰۰۰ تومان

 باقلاپلو با ماهی قزل آلا تنوری

۳۷۰تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

کالری: ۱۶۸۹٫۲۵

باقلاپلو با ماهی قزل آلا تنوری

۱۶۰٫۰۰۰ تومان

پیش غذا، خورشت بدون برنج

پیش غذا / بدون برنج

 سوپ

سوپ

۲۲٫۰۰۰ تومان

 ته چین مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ

کالری :۲۰۵۰

ته چین مرغ

۱۲۲٫۰۰۰ تومان

 ته چین گوشت

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۱۸۹۰

ته چین گوشت

۱۶۰٫۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک

 خوراک جوجه با استخوان

۴۵۰گرم ران مرغ با استخوان

خوراک جوجه با استخوان

۱۳۸٫۰۰۰۰ تومان

 خوراک شیشلیک

۴۱۰تا ۴۳۰گرم گوشت گوسفندی

خوراک شیشلیک

۳۲۸٫۰۰۰ تومان

 خوراک ماهیچه

۵۵۰ تا ۶۰۰ گرم گوشت گوسفندی

خوراک ماهیچه

۲۲۶٫۰۰۰ تومان

 خوراک گردن

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم گوشت گوسفندی

خوراک گردن

۲۲۶٫۰۰۰ تومان

 خوراک ممتاز(برگ و لقمه)

۱۶۰ گرم برگ + ۱۴۰ گرم لقمه

خوراک ممتاز(برگ و لقمه)

۲۰۱٫۰۰۰ تومان

 خوراک برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت گوسفندی

خوراک برگ مخصوص

۱۴۳٫۰۰۰ تومان

 خوراک بختیاری

۱۳۰ گرم جوجه + ۱۱۰ گرم برگ

خوراک بختیاری

۱۴۸٫۰۰۰ تومان

 خوراک ماهی قزل الا تنوری

۳۷۰تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

خوراک ماهی قزل الا تنوری

۱۲۱٫۰۰۰ تومان

 خوراک ماهی قزل آلا

۳۷۰ تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

خوراک ماهی قزل آلا

۱۲۱٫۰۰۰ تومان

 خوراک میکس مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه + ۸۵ گرم کوبیده

خوراک میکس مخصوص

۱۳۵٫۰۰۰ تومان

 خوراک لقمه

هر سیخ ۱۴۰ گرم گوشت گوسفندی(دوسیخ)

خوراک لقمه

۱۱۸٫۰۰۰ تومان

 خوراک جوجه مخصوص

۳۰۰ گرم سینه مرغ

خوراک جوجه مخصوص

۹۸٫۰۰۰ تومان

 خوراک کوبیده

هر سیخ ۸۵گرم (دو سیخ)

خوراک کوبیده

۲۰۱٫۰۰۰ تومان

 خوراک مرغ

۳۸۰ تا ۴۱۰ گرم ران مرغ

خوراک مرغ

۷۱٫۰۰۰ تومان