✨سالادبار افتتاح شد✨

✨سالادبار افتتاح شد✨

تجربه ای بینظیر از متنوع ترين سالادها در رستوران مرتضوي
👇👇👇👇
طعم متفاوت سالادهاي رژيمي،گياهي ،انرژيك،ارگانيك را با ما تجربه کنید 🍽
@mortazavi_res