باقلاپلو با ماهی قزل آلا تنوری

۳۷۰تا ۴۲۰ گرم فیله ماهی

کالری: ۱۶۸۹٫۲۵