چلو ماهیچه

۵۵۰ تا ۶۰۰گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵